Onderzoeksvisie en Kennisagenda van de NVFB “De Eerste stap naar Kennis”

24 jun 2020
Op 28 mei jl. heeft het bestuur vol trots de NVFB onderzoeksvisie en Kennisagenda “De eerste stap naar Kennis” vastgesteld. Hiermee groeit de wetenschappelijke body van de vereniging. In de lange termijnvisie van 2016-2020 werd het zaadje gepland, met als gevolg de eerste onderzoeksvisie en kennisagenda van de vereniging.

“De Eerste stap naar Kennis”

In april 2019 kwamen de leden van de wetenschappelijke klankbordgroep bij elkaar om de basis te leggen voor de onderzoeksvisie en kennisagenda van de NVFB. In deze bijeenkomst werd geïnventariseerd welke onderwerpen belangrijk zijn voor de onderzoeksvisie en werden kennishiaten in kaart gebracht. De concept onderzoeksvisie geschreven door Bary Berghmans, Petra Voorham-van der Zalm en Nicole van Bergen, werd in de algemene ledenvergadering van november 2019 goedgekeurd.

Verder lezen

Trefwoorden: