Verslag ledenrondgang

24 jun 2019
Op 20 mei jl. hebben Bernadette Berendes en Rianne van Asperen als bestuursleden van de NVFB op uitnodiging een bezoek gebracht aan de Bekkenbodem Werkgroep Rotterdam. Er waren ongeveer 20 leden aanwezig.

ontstaan project

Dit project is ontstaan uit een oproep vanuit de leden en het NVFB-bestuur aan de leden om meer persoonlijk contact te hebben met als doel een laagdrempelige communicatie.

Op deze manier kan het bestuur meer vertellen over recente ontwikkelingen en activiteiten binnen onze vereniging en ons vak én kunnen de aanwezige leden hun vragen stellen, opmerkingen maken en hun verwachtingen uiten.

Tijdens de avond heeft Bernadette het jaarverslag over de bestuurlijke activiteiten van het afgelopen jaar gepresenteerd. Tussendoor was een fijne interactie in het stellen van vragen en het geven van reacties.

Enkele vragen die gesteld werden:
Er bleek een verstoring geweest te zijn geweest in het mailverkeer richting de NVFB. Niet op elke vraag werd het afgelopen jaar snel gereageerd.
Inderdaad zijn er problemen met de mailbox van de NVFB, waardoor mensen zeer laat of helemaal geen reactie op hun bericht hebben gekregen. Dit is inderdaad erg vervelend en het bestuur doet haar uiterste best om dit voortaan te voorkomen.

Verder kwam ook een vraag over urine-incontinentie en het gebruik van indicatiecode 10.
Helaas gebeurt het nog regelmatig dat er bij urine incontinentie niet op deze code wordt gedeclareerd. Dit om patiënten tegemoet te komen, zodat hun behandelingen uit de aanvullende verzekering worden betaald in plaats van uit de basis.
Hierdoor ontstaat een vertekend beeld over het aantal patiënten dat bij een bekkenfysiotherapeut komt met urine incontinentie.

Over de opleiding Bekkenfysiotherapie bij AVANS werd ook een vraag gesteld. De opleiding is nog niet officieel erkend door de NVFB. De NVFB kan de opleiding daarom nog niet vermelden op de website.

We kijken terug op een levendige avond.

Mochten er vanuit uw IOF of werkgroep of vanuit een ander samenwerkingsverband leden zijn welke het bestuur ook met hun bezoek kan verblijden, laat het weten via info@nvfb.nl o.v.v. ‘Ledenrondgang’.

Trefwoorden: