Ook deelnemen aan het NVFB Science Netwerk?

24 jun 2019
Het NVFB Science Netwerk is toegankelijk voor alle geregistreerde NVFB leden (masters en niet-masters). Met het NVFB Science Netwerk wil de NVFB bijdragen aan de professionalisering van het vakgebied en onderzoekers. De NVFB wil wetenschap en klinische praktijk dichter bij elkaar brengen.

Voorwaarden voor deelname

• Geschikte middelen zijn aanwezig op de praktijk om onderzoek uit te kunnen voeren. Dit zal per onderzoek verschillen.
• Er is voldoende patiënten volume-doorstroom in de praktijk
• Binnen de praktijk wordt deelname van patiënten aan wetenschappelijk onderzoek gefaciliteerd.

Waarom deelnemen?

Wetenschap is belangrijk om ons vak te onderbouwen. Door praktijk en wetenschap dichter bij elkaar te brengen kunnen Masters zich makkelijker door ontwikkelen naar onderzoekers. Met de resultaten van onderzoek, staan we sterker in onderhandelingen met derden zoals zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland.

Wilt u deelnemen aan het NVFB Science Netwerk? Geef u dan op via info@nvfb.nl o.v.v. deelname Science Netwerk NVFB.

Trefwoorden: