KRF NL

8 apr 2019
Vragen en antwoorden over de veranderingen voor verbijzonderd fysiotherapeuten

Hoe zit het met de eisen voor registratie en herregistratie in KRF NL voor mij als verbijzonderd fysiotherapeut?

Als je aan de herregistratie-eisen van CKR voldoet, vindt (her)registratie in KRF NL plaats in het (Deel)register waarin je opnieuw geregistreerd zou worden. Echter als je je in KRF NL wilt inschrijven voor een Deelregister, is ook inschrijving in het Basisregister (vervanger van het Deelregister Algemeen Fysiotherapeut) verplicht. En daarvoor geldt een punten- en werkervaringseis als Algemeen Fysiotherapeut. De punteneis voor het Basisregister vervalt zodra je staat ingeschreven in één of meer Deelregisters. Sta je in een Aantekeningenregister, dan vermindert de punteneis voor het Basisregister van 50 naar 30 punten per registratieperiode.

Hoe is de dispensatieregeling voor de werkervaringseis in KRF NL voor mij als verbijzonderd fysiotherapeut?

Als je niet in het deelregister Algemeen Fysiotherapeut van het CKR staat ingeschreven en niet voldoet aan de werkervaringseis voor Algemeen Fysiotherapeut, en je je wél wilt inschrijven in een deelregister in KRF NL, krijg je dispensatie voor de werkervaringseis Algemeen Fysiotherapeut. Met andere woorden, je hoeft niet als algemeen fysiotherapeut gewerkt te hebben (8 uur) als je als bekkenfysiotherapeut ingeschreven stond in het CKR en je nu weer hiervoor inschrijft. Voor de herregistratie geldt de werkeis van 8 uur als bekkenfysiotherapeut.

 

Krijg ik binnen KRF NL vrijstelling voor het behalen van punten als ik een Master Fysiotherapie volg?

Ja, voor het volgen van een Master Fysiotherapie Wetenschap of Fysiotherapeut-specialist krijg je 120 punten vrijstelling in maximaal 2 registratieperiodes waarin de studie plaatsvindt.

Krijg ik binnen KRF NL vrijstelling voor het behalen van punten tijdens mijn promotietraject?

Gedurende een promotietraject in het vakgebied krijgt je vrijstelling voor de volledige punteneis, gedurende maximaal twee aaneengesloten registratieperiodes waarin het promotietraject plaatsvindt.

Hoe zit het met de punteneis in CKR en KRF NL voor Basis-, Deel- en Aantekeningenregister(s)?

Klik hier voor een schematisch overzicht van de punteneisen.

Trefwoorden: