Echografie binnen de bekkenfysiotherapie

24 apr 2019
Leden benaderen het bestuur met zorgen over de toepassing van echografie binnen de bekkenfysiotherapie.

Standpunt echografie

Leden maken zich zorgen, dat collega’s zich na een korte kennismaking met echografie op de opleiding bekkenfysiotherapie en eventueel een korte aanvullende scholing, zich competent voelen om echografie toe te passen op hun patiënten.

De NVFB heeft het “Standpunt - Kwaliteitsstandaard Echografie binnen de Bekkenfysiotherapie” ontwikkelt.

In het standpunt is beschreven waar het gebruik van echografie binnen de bekkenfysiotherapie bij diagnostiek en behandeling aan dient te voldoen. Bijzonder is dat de NVFB de eerste beroepsinhoudelijke vereniging is, die een dergelijke beschrijving heeft gemaakt voor de echografie. 

Aanleiding voor het standpunt zijn o.a. de lange leercurve om echografie goed toe te passen, de kwetsbaarheid van het gebied waar de echografie wordt toegepast en de zorg van aanpalende disciplines over het gebruik van echografie anders dan voor de bekkenfysiotherapeutische diagnostiek en biofeedback. Het is dus van groot belang om voldoende en goede scholing te hebben gevolgd op dit vlak.  

Op dit moment is de NVFB in gesprek over de ontwikkeling van opleidingen die voldoen aan het “NVFB Standpunt - Kwaliteitsstandaard Echografie binnen de Bekkenfysiotherapie”. Deze opleidingen zijn evenwel nog niet gereed.

We adviseren bekkenfysiotherapeuten de juiste scholingen af te wachten en pas na het volgen van de door de NVFB erkende opleidingen echografie in te zetten. Immers slechts door de juiste opleiding verwerft men de benodigde bekwaamheid.
Daarbij willen we tevens vermelden dat bij een eventueel incident het standpunt met de genoemde opleiding het toetsingskader zal vormen voor de rechterlijke instantie. 


Zodra de NVFB een opleiding heeft erkend, zullen we dit direct mededelen aan de leden en vermelden op de website.

Trefwoorden: