Samenwerkingen

De NVFB werkt met diverse stakeholders intensief samen. Hieronder de belangrijkste:

Beroepsinhoudelijk Overleg

Om optimale synergie te hebben met de andere specialist fysiotherapeuten vindt er regelmatig een Beroepsinhoudelijk Overleg (BIO) plaats. Vanuit de NVFB neemt de voorzitter hier aan deel. De voorzitter onderhoudt de contacten met andere voorzitters en is verantwoordelijk voor het bewaken van het algemene beleid en het functioneren van de vereniging als organisatie.

KNGF

Ook wordt er intensief samengewerkt met het KNGF. De voorzitter van de NVFB is aanwezig bij het voorzittersoverleg waarin alle voorzitters van de beroepsinhoudelijke verenigingen regelmatig overleg hebben met het bestuur van het KNGF.

Trefwoorden: