Registratie eisen bekkenfysiotherapie

De kwaliteit van de Bekkenfysiotherapeut wordt gewaarborgd door het KRF (voorheen CKR) en Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

Mastereis

Op de website van het CKR is tevens informatie te vinden over de herregistratie-eisen zoals vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK), zie o.a. het Beleidsdocument BOCK. Het register én het deelregister bekkenfysiotherapie worden beheerd door het KNGF.

Vanaf 1 januari 2015 is het Master niveau de entree-eis voor toegang tot registratie.

Voor het meest actuele overzicht van de opleidingen verwijzen wij u naar het KRF (CKR).

SKF

Inschrijving als specialist geldt alleen indien een extra registratie als specialist gewenst is (facultatief). De reguliere specialisaties worden gehanteerd (Manuele, Kinder, Bekken, Sport, Orofaciale, Psychosomatische en Geriatrie fysiotherapie. Ook Oedeemtherapeuten worden geregistreerd). Indien de datum van het afstuderen korter is dan 2 jaar geleden, volstaat de overlegging van een kopie van het diploma. Indien de datum van afstuderen langer dan 2 jaar geleden is dienen bewijzen van nascholing te worden overlegd (als vuistregel geldt tenminste gemiddeld 10 uur per  jaar). Onder andere een bewijs van inschrijving in het CKR kan hiervoor worden gebruikt. Te zijner tijd zal met de specialistenverenigingen worden gesproken over aanvullende eisen. Uitgangspunt is dat eenmaal opgenomen fysiotherapeuten niet worden verwijderd op grond van nieuwe criteria.

Trefwoorden: