Project Wetenschappelijk Fonds

Om de meerwaarde van bekkenfysiotherapie aan te tonen op werkingsmechanisme en effectiviteit, is het van belang om het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. In 2018 heeft de NVFB een wetenschappelijk fonds geïnnitieerd die dit onderzoek zal stimuleren.

Subsidieregeling

Om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren zal de NVFB in 2019 een subsidieregeling instellen. De Kennisagenda is bepalend voor de subsidieregeling van 2019. Voor de subsidie is een aanvullende subsidie of eigen bijdrage van het onderzoeksinstituut van 25% verplicht.

Stip op de horizon: Het ontwikkelen van optimale evidence based care op het vlak van diagnostiek en interventie. Het bevorderen van deelname aan wetenschappelijk 

Ben je nieuwsgierig naar meer informatie over dit project? Lees het jaarplan 2019 van de NVFB.

Trefwoorden:

Portefeuille Kwaliteit en Scholing / Sociaal economische belangen

Nicole van Bergen
Nicole van Bergen, Voorzitter NVFB, info@nvfb.nl