Vervolgproject Standpunt Echografie

Afgelopen zomer heeft de de werkgroep het definitieve 'Standpunt Echografie' opgeleverd. Dit project is een logisch vervolg hierop.

Wat willen we gaan doen?

Autorisatie van het standpunt zodat het gedragen wordt door onze belangrijkste verwijzers, zodat tot accreditatie kan worden over gegaan voor opleidingen/cursussen m.b.t. echografie voor de bekkenfysiotherapeut.

Stip op de horizon: het vaststellen van richtlijnen en gedragscodes; het vormgeven aan domeinbepaling en ethische normen en waarden. Het stimuleren van opleiding en training voor de leden.

Ben je nieuwsgierig naar het totale project? Lees het Jaarplan 2018 van de NVFB.

Trefwoorden:

Portefeuille Kwaliteit en Scholing / Sociaal economische belangen

Nicole van Bergen
Nicole van Bergen, Voorzitter NVFB, info@nvfb.nl