Project Postpartum Consult Bekkenfysiotherapie

We willen een nieuw product in de markt gaan implementeren: het Postpartum Consult Bekkenfysiotherapie (ppc-bft). Doel van dit product is het opleveren van gevalideerde vragenlijst die leden, verwijzers en consumenten kunnen gebruiken bij het vroegtijdig signaleren van bekkenbodemklachten in de postpartum periode. De missie voor 2019 is het wetenschappelijk onderbouwen van het PPC product (screeningslijst en consult) en het ontwikkelen van de randvoorwaarden zodat het geïmplementeerd kan worden.

Vernieuwing

Via het PPC-BFT kan worden bepaald of bekkenfysiotherapie al dan niet geïndiceerd is. Het PPC-BFT kan worden aangevraagd door de cliënt zelf na toepassen van een vragenlijst via een website/App, door een verwijzer of door een collega (specialistisch) fysiotherapeut. Door middel van het PPC-BFT kunnen de diagnostische mogelijkheden van de bekkenfysiotherapeut worden benut in de postpartum periode.

Zwangerschap is een risicofactor voor het ontwikkelen van bekkenbodemklachten op latere leeftijd. Het PPC-BFT probeert door middel van secundaire preventie hier op in te spelen.

Stip op de horizon: Het vormgeven aan vernieuwende producten en innovaties. De interventie is met wetenschappelijke evidentie onderbouwd.

Lees in het jaarplan 2019 meer over dit project.

Trefwoorden:

Portefeuille Kwaliteit en Scholing / Sociaal economische belangen

Nicole van Bergen
Nicole van Bergen, Voorzitter NVFB, info@nvfb.nl