Project Ontwikkeling Zorgplannen / Impementaie richtlijnen

Het in kaart brengen van de praktijkvariatie bij de behandeling van SUI en het ontwikkelen van een zorgplan SUI. Daarnaast het ontwikkelen van optimale evidence based care op het gebied van diagnostiek en interventie. Het resultaat is dat het bekkenfysiotherapeutisch handelen inzichtelijk wordt gemaakt.

Trefwoorden:

Portefeuille Kwaliteit en Scholing / Sociaal economische belangen

Nicole van Bergen
Nicole van Bergen, Voorzitter NVFB, info@nvfb.nl