Project: Klinimetrie

We willen de leden optimaal ondersteunen bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Hiertoe is het project klinimetrie tot stand gekomen. De NVFB heeft zich ten doel gesteld alle beschreven klinimetrie overzichtelijk via de website te tonen naar de meest recente evidentie. Tevens wordt dit overzicht, bij nieuwe ontwikkelingen, aangepast. Wilt u meer weten over dit project? Lees het jaarplan 2019

Trefwoorden:

Portefeuille Kwaliteit / Marketing & Communicatie

Elisabeth Mes
Elisabeth Mes, Bestuurslid, info@nvfb.nl