Print media marketing

Het met behulp van geselecteerde print media bevorderen van bekendheid van ons vak onder bepaalde doelgroepen en het bevorderen van bezoeken aan het consumentenplatform van de NVFB leden teneinde patiënten te acquireren voor de leden.

Doelstelling

Vanuit Vektis data en onderzoek onder leden blijkt dat we relatief weinig patiënten zien, zeker ten aanzien van bepaalde leeftijden / doelgroepen. De NVFB wil deze doelgroepen bereiken met behulp van print media. 

Patiënten zijn zich niet bewust van de mogelijkheden van de bekkenfysiotherapeut en lopen derhalve aan oplossing mis voor hun problematiek. De NVFB leden lopen tegelijkertijd patiënten mis. 
 
De doelstelling van het project is het vergroten van de “merkbekendheid” onder doelgroepen van de bekkenfysiotherapeut. Dit dient uiteindelijk te leiden tot het verkrijgen van bezoeken naar het consumentenplatform van de NVFB leden, zodanig dat deze patiënten over gaan tot een bezoek aan een praktijk van onze leden. 
 

Trefwoorden:

Portefeuille Sociaal economische belangen

Bernadette Berends
Bernadette Berends, Secretaris, info@nvfb.nl