Consumentenplatform exclusief voor leden

Het verder ontwikkelen van de website voor consumenten (www.bekkenfysiotherapie.nl), die de juiste content ten aanzien van de belangrijkste aandoeningen voor de bekkenfysiotherapeut bevat en die slechts leden van de NVFB vermeldt om het zgn. free-rider effect te beperken.

Doelstelling

De leden van de NVFB hebben behoefte aan een eigen consumentenplatform, zodat marketing acties louter ten goede van de leden komen.
De NVFB heeft zich ten doel gesteld een consumentenwebsite te ontwikkelen, waarop alleen leden nog vindbaar zijn.
 

Het resultaat is een consumentenwebsite met professionele content voor de doelgroepen over onze zorgverlening en een zoekfunctie voor de leden op persoonsniveau. 
 

Trefwoorden:

Portefeuille Marketing & communicatie

Dieuwke Botschuijver
Dieuwke Botschuijver, Penningmeester, info@nvfb.nl