NVFB en voorlichting huisartsen

Het starten van voorlichting in de vorm van een presentatie door bekkenfysiotherapeuten om in samenwerking met het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) de diagnostiek en doorverwijzing door de huisarts te verbeteren.

Doelstelling

Vanuit Vektis data en onderzoek onder leden blijkt dat we relatief weinig patiënten zien, zeker ten aanzien van bepaalde leeftijden / doelgroepen. Dit heeft mede te maken met het niet diagnosticeren door huisarts van continentie problemen en de onbekendheid van huisarts met oplossingen vanuit de bekkenfysiotherapeut.
 
Patiënten zijn zich soms niet bewust van de mogelijkheden van de bekkenfysiotherapeut en lopen derhalve aan oplossing mis voor hun problematiek. De NVFB leden lopen tegelijkertijd patiënten mis. De huisarts heeft een belangrijke verwijzende rol die nog niet optimaal benut wordt voor een grote groep patiënten. 
 
De doelstelling van dit project is het organiseren van geaccrediteerde voorlichtingsmomenten door bekkenfysiotherapeuten om de samenwerking met de  huisartsen en doorverwijzing te bevorderen.

Trefwoorden:

Portefeuille Marketing & communicatie

Dieuwke Botschuijver
Dieuwke Botschuijver, Penningmeester, info@nvfb.nl