Bezoek leden aan internationale congressen

Tegenwoordig zijn er steeds Internationale congressen waar de bekkenfysiotherapie een plek heeft gekregen, maar zien we te weinig leden aanwezig

Doelstelling

De NVFB heeft zich ten doel gesteld leden te binden aan de vereniging en de mogelijkheid te bieden om tegen een vergoeding een Internationaal congres te bezoeken. Het resultaat is dat de NVFB door 4 verschillende leden op Internationale congressen vertegenwoordigd is.
 
Stip op de horizon: Het ontwikkelen en uitvoeren van de positionering en profilering . 

Trefwoorden:

Portefeuille Sociaal economische belangen

Rianne van Asperen
Rianne van Asperen, Bestuurslid, info@nvfb.nl