Bekkenfysiotherapie en Wikipedia

Het controleren van Wikipedia en eventueel aanpassen voor wat betreft bekkenfysiotherapeutische onderwerpen.

Doelstelling

Wikipedia wordt vaak geraadpleegd als digitale encyclopedie. 

Het is niet of onvoldoende bekend of bekkenfysiotherapie genoemd wordt als behandeloptie voor een scala aan indicaties en het is niet of onvoldoende bekend of de informatie bij de indicaties volledig is uitgewerkt. 

De doelstelling van dit project is dat in Wikipedia de bekkenfysiotherapeutische behandeling waar nodig benoemd wordt en er volledige en correcte informatie gegeven wordt over indicaties die binnen het domein van de bekkenfysiotherapeut vallen.
 
Stip op de horizon: Het realiseren van een optimale positionering van de bekkenfysiotherapeut in het zorgveld.
 

 

Trefwoorden:

Portefeuille Kwaliteit / Marketing & Communicatie

Elisabeth Mes
Elisabeth Mes, Bestuurslid, info@nvfb.nl