Bekkenfysiotherapie bij ouderen

Een verdiepingsslag maken in de samenwerking tussen de Bekkenfysiotherapeut en de Geriatriefysiotherapeut bij de behandeling van kwetsbare ouderen.

Achtergrond

In 2017 is de werkgroep beƫindigd en er waren afspraken gemaakt waren over de samenwerking. De conclusie van de werkgroep was, dat nog niet alle punten van samenwerking voldoende besproken waren en dat het goed zou zijn als de werkgroep een vervolg kreeg. Vragen vanuit het land over deze materie zijn een extra reden om deze werkgroep opnieuw bijeen te roepen

Trefwoorden:

Portefeuille Sociaal economische belangen

Bernadette Berends
Bernadette Berends, Secretaris, info@nvfb.nl