Congressen en symposia

Er worden nationaal en internationaal vele interessante congressen, symposia en scholingen voor u georganiseerd, waaronder het jaarlijkse NVFB congres. Naast het vergroten van kennis en deskundigheid levert deelname aan deze evenementen ook accreditatiepunten op voor het kwaliteitsregister Bekkenfysiotherapie. De NVFB tracht de belangrijkste hiervan voor u op een rij te zetten. In de agenda onder actueel vindt u een overzicht.

Internationale congressen

Het is mogelijk om een financiële tegemoetkoming te krijgen indien u een congres in het buitenland wilt bezoeken. 

Maximale vergoeding ICS €400,- 

Maximale vergoeding IUGA €500,- 

Schrijf een brief met uw motivatie om naar dat specifieke congres te gaan sturen naar info@nvfb.nl onder vermelding van Internationale congressen. Het bestuur van de NVFB zal dan besluiten of u voor die tegemoetkoming in aanmerking komt. Over het genomen besluit wordt niet gecommuniceerd en kan men niet in beroep tegen gaan.

Criteria voor het toewijzen van de tegemoetkoming in de congreskosten

  • Lid van de NVFB

  • De reisafstand tot het congres moet minimaal 300 km zijn.

  • Binnen 4 weken na het congres moet een verslag / impressie van ongeveer 500 woorden met 4 foto’s ingestuurd worden naar nvfb.bulletin@gmail.nl. De highlights van het congres worden in dit verlag beschreven en zal worden gepubliceerd in het NVFB bulletin. .

NB. De NVFB is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens het congres.

Trefwoorden: