Aanbieders voor bij- en nascholing themagebied Bekkenproblematiek

Hoe blijf ik bekkenfysiotherapeut? Uiteraard door middel van life long learning. Het volgen van cursussen leveren behalve het vergroten van de kennis en deskundigheid ook de nodige accreditatiepunten op om in het kwaliteitsregister Bekkenfysiotherapie te blijven. Er zijn diverse aanbieders die na- en bijscholing aanbieden op het themagebied Bekkenproblematiek.

Opleiding gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met zindelijkheidsproblemen

Het addendum ‘gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid’ van de NVFB en de NVFK heeft als uitgangspunt gediend voor deze opleidingen. In deze opleiding verwerf je de competenties nodig voor het screenen, diagnosticeren, prognosticeren en behandelen van kinderen (3-18 jaar) met mictie- defecatiestoornissen, enuresis, urineweginfecties en buikpijnklachten.

Opleiding Echografie binnen de Bekkenfysiotherapie

Het Standpunt/kwaliteitstandaard ‘Echografie binnen de bekkenfysiotherapie’ van de NVFB heeft als uitgangspunt gediend voor deze opleiding(en). Na het volgen van deze opleiding kunt u echografie toepassen als:

  • ondersteuning bij het bepalen van de bekken fysiotherapeutische diagnose
  • bekken fysiotherapeutische interventie ter beoordeling van het functioneren van de bekkenbodem en de bekkenregio
  • veranderingen en progressie aan cliënt te tonen ten behoeve van transparantie en therapietrouw

Opleiding Dynamic echografie 

Hieronder treft u een overzicht aan van de aanbieders

somt        NPi

        profundum

ABAFi    

Disclaimer:

De NVFB doet haar uiterste best om relevante scholingen en cursussen voor de bekkenfysiotherapeut te vermelden. Evenwel kunnen we niet garanderen dat de inhoud ervan altijd aan de verwachtingen voldoet van onze leden. Ook is niet altijd bekend of ze geaccrediteerd zijn voor het deelregister bekkenfysiotherapie van het KRF en/of het algemeen register van het KRF. We raden onze leden dan ook aan om zorgvuldig de inhoud van de genoemde educatiemogelijkheden te bestuderen

Trefwoorden: