Pijn Gedrag Schaal (PGS

De vragenlijst Pijn Gedrag Schaal (PGS) is aangepaste versie van de University of Alabame Birmingham Pain Behavior Scale (UAG-PBS). Het is een door de (bekken)fysiotherapeut in te vullen observatieschaal waarmee acht pijnindicatoren worden gemeten (frequentie en intensiteit) bij volwassenen met chronische pijn.

Doel

Deze vragenlijst beoordeeld het pijngedrag en dient zowel inventariserend als evaluatief gebruikt te worden. De PGS wordt in de KNGF-rich...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Afnameprocedure

De PGS is samengesteld uit acht items: verbaal pijngedrag, niet verbaal vocaal pijngedrag, pijnlijke gezichtsuitdrukkingen, staande houdi...

Psychometrische eigenschappen

De interne consistentie, dus de onderlinge samenhang van de vragen, van de PGS is goed bij chronische lage rugpijnpatiënten: (Cronbach’s ...

Trefwoorden: