Pain Disability Index (PDI)

De vragenlijst Pain Disability Index (PDI) is korte vragenlijst voor patiƫnten met chronische pijn over de invloed die de pijnklachten op hun algemeen dagelijks functioneren (ADL) hebben. De PDI behoort tot de vijf meest gebruikte pijnuitkomstmaten (Chapman et al., 2011) en wordt wereldwijd veel gebruikt om invaliditeit gerelateerd aan verschillende pijnsyndromen te meten (Soer et al., 2013 en 2015).

Doel

Deze vragenlijst meet iemands beperkingen in het ADL bij een gemiddelde invloed van de pijn. Het dient zowel inventariserend als evaluati...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Afnameprocedure

De PDI bestaat uit zeven items op het gebied van het ADL: familiaire/huishoudelijke verantwoordelijkheden, recreatie, sociale activiteite...

Psychometrische eigenschappen

Het onderzoek van Soer et al. (2013) heeft de psychometrische eigenschappen van de PDI, vertaald in het Nederlands, onderzocht in drie gr...

Trefwoorden: