Urogenital Distress Inventory (UDI)

De Urogenital Distress Inventory (UDI) is een vragenlijst die wordt gebruikt voor het vaststellen van de urogenitale symptomen en de ervaren hinder hiervan bij vrouwen. Voor mannen met blaasproblematiek zijn de vragen van de UDI aangepast en gebundeld in de vragenlijst Male Urogenital Distress Inventory (MUDI)

Doel

Middels de UDI kan de aanwezigheid van een bepaald symptoom en de hinder daarvan in kaart worden gebracht. Het eerste deel van de vraag b...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Afnameprocedure

De vragenlijst is opgebouwd uit 19 vragen, verdeeld over de domeinen; stressincontinentie (2 items), urge-incontinentie (6 items) en obst...

Psychometrische eigenschappen

Minimal Important Change (MIC) : -16,7 Crohnbachs alpha in patientengroep: 0.49, Crohnbachs alpha in controlegroep: 0.66. Matige interne ...

Trefwoorden: