PRAFAB

De PRAFAB-scorelijst staat voor Protection, Amount, Frequency, Adjustment en Bodyimage. De vragenlijst beoogt de incontinentieproblemen van een patiënt in kaart te brengen. De vragenlijst evalueert op het niveau van beperkingen en participatieproblemen en richt zich met name op de hoeveelheid urineverlies, de frequentie van urineverlies, de hinder die de patiënt door het incontinentieverlies heeft en de houding die de patiënt aanneemt t.o.v. het incontinentieprobleem.

Doel

De PRAFAB is een korte en eenvoudige methode om de invloed van urine incontinentie vast te stellen en het effect van een behandeling voor...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Afnameprocedure

De vragenlijst bestaat uit 5 items met vier antwoordmogelijkheden: protection, amount, frequency, adjustment, bodyimage. Er is geen invul...

Psychometrische eigenschappen

Interne consistentie Gehele lijst: Cronbach’s a= 0.78-0.84; N=279, De betrouwbaarheid van een schaal die uit verschillende items bestaat ...

Trefwoorden: