Mictiedagboek

Met behulp van het mictiedagboek wordt inzicht verkregen in een aantal variabelen met betrekking tot mictie, onvrijwillig urineverlies en activiteiten tijdens deze incontinentie.

Doel

Een mictiedagboek kan diagnostisch , prognostisch en evaluatief ingezet worden. Bij de beoordeling van de mictielijst scoort de bekkenfys...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Afnameprocedure

De volgende variabelen worden structureel vastgelegd, met een voorkeur voor de registratie van 3 opeenvolgende voor de patiënt representa...

Psychometrische eigenschappen

ICC 0.76-0.85 voor urge en frequency, hieruit blijkt een goede betrouwbaarheid voor het gebruik van dit meetinstrument bij groepen patiën...

Trefwoorden: