International Prostate Symptom Score (IPSS)

De International Prostate Symptom Index (IPSS) is een vragenlijst, die klachten die te maken hebben ‘urine-opslag’ en met de mictie in de afgelopen maand inventariseert en kwantificeert. De lijst is ontwikkeld en gevalideerd voor patiënten met benigne prostaathypertrofie. Verder is de IPSS ook gevalideerd voor mannen en vrouwen met mictieklachten.

Doel

Dit meetinstrument kan ter evaluatie (effectiviteit) en ter inventarisatie gebruikt worden. Het kan mictieklachten in kaart brengen, maar...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Afnameprocedure

De vragenlijst bevat acht vragen. Vraag 2,4 en 7 hebben betrekking op de opslag van urine en de vragen1,3,5 en 6 op de mictie. De antwoor...

Psychometrische eigenschappen

Cronbach’s alpha is boven de 80. Dit wijst op een hoge betrouwbaarheid of hoge interne consistentie. Dit betekent dat samengestelde items...

Trefwoorden: