International Index of Erectile Function (IIEF)

De International Index of Erectile Function (IIEF) is een internationaal erkende vragenlijst over de (on)mogelijkheid tot het krijgen van een erectie en over de kwaliteit van het seksleven.

Doel

De IIEF is bedoeld voor volwassen mannen, gericht op het in kaart brengen van het vermogen/onvermogen voor het verkrijgen van een erectie...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Afnameprocedure

De IIEF is een multidimensionele zelfrapportagevragenlijst. Er zijn 15 vragen, onderverdeeld in 5 subschalen: Erectiefunctie, Orgasmefunc...

Psychometrische eigenschappen

De IIEF is gevalideerd in verschillende populaties. De validiteit en betrouwbaarheid zijn goed. De vragenlijst is nog niet onder de Neder...

Trefwoorden: