Female Sexual Function Index (FSFI)

De Female Sexual Function Index (FSFI) is een multidimensionele zelfrapportage vragenlijst voor het beoordelen van het seksueel functioneren bij vrouwen.

Doel

Middels de FSFI kan een indruk verkregen worden over de mate van het algemeen seksueel functioneren, als ook het functioneren op de speci...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Afnameprocedure

De lijst bestaat uit 19 vragen, waarmee op een 5-puntsschaal de mate van seksuele opwinding of seksuele activiteit gedurende de afgelopen...

Psychometrische eigenschappen

De interne consistentie (ICC) van de subschalen is voldoende tot goed. De betrouwbaarheid (Cronbachs Alfa) is voldoende tot goed. De vali...

Trefwoorden: