NRS- en gezichtjespijnschaal

De 1-10 numering rating scale (NRS) meet de waargenomen ernst van het probleem bij de ouders en schat het kind zijn ervaring. De N(P)RS wordt voor vele doeleinden gebruikt. Hierbij wordt de uitkomstmaat mede bepaald door de doelgroep, de tijdsspanne en de setting waarin de schaal wordt toegepast. Een bekend gebruik is om de mate van pijn te scoren.

Numering Rating Scal

Doel
In de vragenlijst KITS is het doel het objectiveren van hoe groot de ouder de ernst van het plas en of poepprobleem van het kind ervaart. De N(P)RS kan diagnostisch inventariserend, maar ook ter evaluatie gebruikt worden.
 

Afnameprocedure
De NRS  bestaat uit 1 vraag (invulduur: 1 min) .  De scorerange varieert van minimaal 0 tot maximaal 10, waarbij een hogere score meer waargenomen ernst van het probleem weerspiegelt.

Voor de vraag bedraagt de score minimaal 0 en maximaal 10. Er wordt een totaalscore berekend.  De totaalscore wordt in de grafiek weergegeven en bedraagt minimaal 0 (geen waargenomen ernst) en maximaal 10 (zeer hevige waargenomen ernst van het probleem).  Dit getal wordt op een lijn gescoord of er wordt een getal omcirkeld, afhankelijk van de versie van de test. 


Psychometrische eigenschappen
Er is een goede test-hertestbetrouwbaarheid van de NRS bij kinderen tussen 8- en 17-jaar: (limits of agreement of −0.9 and 1.2, 95% CI via Bland-Altman-Methode).
De bekende gegevens over de responsiviteit of sensibiliteit van de NRS bij kinderen zijn in de verschillende onderzoeken niet consistent.

Literatuur
Castarlenas, E., Jensen, M.P., van Baeyer, C.L., Miró, J. (2017) Psychometric Properties of the Numerical Rating Scale to Assess Self-Reported Pain Intensity in Children and Adolescents: A Systematic Review. Clin J Pain. 2017 Apr;33(4):376-383.
Numerical Rating Scales,Verbal Rating Scales, and Visual AnalogueScales for assessment of pain intensity in adults: asystematic literature review.2011
Williamson A. Pain: a review of three commonly used pain rating scales.2005
Ferraz MB, Quaresma MR, Aquino LR, Atra E, Tugwell P, Goldsmith CH. Reliability of pain scales in assesment of literate and illiterate patients with rheumatioid arthritis. J Rheumatol 1990; 17: 1022-4

Link: Kits vragenlijst 

Gezichtjespijnschaal

De gezichtjespijnschaal is een hulpmiddel om te bepalen hoe groot het kind het probleem (zijn plas en of poepprobleem) ervaart.

Doel
Het objectiveren hoe groot het kind het plas en of poepprobleem ervaart.

Afnameprocedure
Het kind kruist het plaatje aan van één van de 5 (of 6 gezichten bij de Wong-Baker Faces) gezichten die past bij hoe groot hij het plas en of poepprobleem ervaart.
 

Psychometrische eigenschappen
Er is geen onderzoek gedaan naar de 5 gezichtjespijnschaal zoals genoemd in de KITS vragenlijst.
De Wong-Baker FACES Pain Rating Scale met 6 gezichten heeft een matige correlatie met de VAS pijnschaal. (95% confidence interval [CI], 0.54-0.71). (Gara et al., 2013)
Zelfrapportage wordt beschouwd als de gouden standaard bij kinderen vanaf ongeveer 4 jaar.
Gezichtjesschalen kunnen gebruikt worden voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar. (Wong, 1988)
Vanaf ongeveer 7 jaar kunnen Numeric Rating Scales gebruikt worden. (Mc Caffery, 1999). 

Er zijn voldoende betrouwbare, valide en praktisch bruikbare instrumenten om acute en postoperatieve pijn vast te stellen bij zuigelingen, kleuters en kinderen. De diverse methoden van meten en scoren zijn niet eenduidig vergelijkbaar.

Link: KITS vragenlijst

 

Literatuur;

  • Garra G. Validation of the Wong-Baker FACES Pain Rating Scale in pediatric emergency department patients. Acad Emerg Med. 2010
  • Garra G. The Wong-Baker pain FACES scale measures pain, not fear. Pediatr Emerg Care. 2013 Jan.
  • Kennisinstituut Federatie van Medisch Specialisten. Richtlijn pijnmeting en behandeling bij kinderen. 2020.
  • Federatie Medisch Specialisten. Richtlijn: Pijnmeting en behandeling bij kinderen. 2007.

Trefwoorden: