Groningen P-DeFeC vragenlijst kind en volwassenen

Groningen Pediatric Defecation and Fecal Continence (P-DeFeC) vragenlijst kind en volwassenen

Groningen Pediatric Defecation and Fecal Continence (P-DeFeC) vragenlijst kind

De Groningen Pediatric Defecation and Fecal Continence (P-DeFeC) vragenlijst is een uitgebreide vragenlijst die gebaseerd is op verschillende criteria en vragenlijsten voor fecale incontinentie en obstipatie voor kinderen vanaf acht jaar. De vragenlijst kan zowel diagnostisch als evaluatief gebruikt worden.

Doel
De P-DeFeC screent problemen met het vasthouden of kwijtraken van ontlasting. De vragenlijst geeft ook informatie over mogelijke onderliggende oorzaken en kan daardoor bijdragen aan het verbeteren van de screening, diagnostiek en de behandeling. (Meinds et al., 2018, van Meegdenburg, 2018a en 2018b, Timmermans et al., 2019)

Afnameprocedure
De P-DeFeC-vragenlijst bevat 79 vragen in acht verschillende categorieën die verschillende aspecten van anorectaal functioneren omvatten, aandoeningen en oorzakelijke factoren. Alle vragen hebben betrekking op de stoelgang tijdens de afgelopen zes maanden.
Patiënten hoeven geen vragen te beantwoorden die niet relevant voor hun zijn. Bij een negatief antwoord, kan een volgende vraag worden overgeslagen.
De vragen zijn informatief. Er wordt geen score aan verbonden.

Er is ook een volwassen equivalent van de P-DeFeC-vragenlijst, de DeFeC-vragenlijst. Het bevat bijna dezelfde vragen en criteria als deze pediatische versie, maar is ingewikkelder geformuleerd, heeft 88 vragen en negen verschillende categorieën.

Psychometrische eigenschappen (Meinds et al., 2018, van Meegdenburg, 2018a)
De P-DeFeC is niet onderzocht op psychometrische eigenschappen. De volwassen versie is wel onderzocht. Aangezien deze grotendeels overeen komt, staan hieronder de psychometrische eigenschappen van de DeFeC.

Er is een hoge feasibility, de vragen van de Groningen DeFeC zijn duidelijk.
De Cohen’s kappa-coëfficiënt van alle hoofdvragen varieert van 0,26 tot 1,00, met een gemiddelde van 0,57. Op één hoofdvraag na tonen ze allemaal een matige overeenstemming of hoger. Een kappa van 0 betekent dat de overeenkomst tussen beoordelingen volledig op kans berust, een kappa van 1 is een volledige overeenkomst.

De sensitiviteit van de op vragenlijst gebaseerde diagnose van obstipatie is 75%. De specificiteit is 100%. De sensitiviteit van de op vragenlijst gebaseerde diagnose van fecale incontinentie is 77%. De specificiteit is 94%. Dit zijn allen hoge percentages en betekent dat waar de vragen die positief beantwoord worden, dit klopt én dat waar negatieve antwoorden gegeven, dit ook klopt.

De algehele reproduceerbaarheid van de Groningen DeFeC-vragenlijst is acceptabel.
De validiteit is goed: de Groningen DeFeC-vragenlijst meet wat het beoogt te meten.
Dit maakt het een haalbare screeningstool voor ontlastingsstoornissen in de Nederlandse praktijk.

Literatuur - Groningen Pediatric Defecation and Fecal Continence (P-DeFeC) vragenlijst kind

  1. Meinds, R.J., Timmerman, M.E.W., van Meegdenburg, M.M., Trzpis, M., Broens, P.M.A. (2018) Reproducibility, feasibility and validity of the Groningen Defecation and Fecal Continence questionnaires. Scandinavian Journal of Gastroenterology. DOI: 10.1080/00365521.2018.1465993.
  2. Timmerman, M.E.W., Trzpis, M., Broens, P.M.A. (2019) The problem of defecation disorders in children is underestimated and easily goes unrecognized: a cross-sectional study. Eur J Pediatr. 2019 Jan;178(1):33-39. doi: 10.1007/s00431-018-3243-6. Epub 2018 Sep 27.
  3. van Meegdenburg, M.M. (2018a) New insights into the pathophysiology and evaluation of fecal incontinence. [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen.
  4. van Meegdenburg, M.M., Meinds, R.J., Trzpis, M., Broens, P.M.A. (2018b) Subtypes and symptoms of fecal incontinence in the Dutch population: a crosssectional study. International Journal of Colorectal Disease 2018;33:919-925.

Link: Groningen Pediatric Defecation and Fecal Continence (P-DeFeC) vragenlijst kind

Groningen Defecation and Fecal Continence (DeFeC) vragenlijst volwassenen

De Groningen Defecation and Fecal Continence (DeFeC) vragenlijst is een uitgebreide vragenlijst die gebaseerd is op verschillende criteria en vragenlijsten voor fecale incontinentie en obstipatie voor volwassenen. De vragenlijst kan zowel diagnostisch als evaluatief gebruikt worden.

Doel
De DeFeC screent problemen met het vasthouden of kwijtraken van ontlasting. De vragenlijst geeft ook informatie over mogelijke onderliggende oorzaken en kan daardoor bijdragen aan het verbeteren van de sceening, diagnostiek en de behandeling. (Meinds et al., 2018, van Meegdenburg, 2018a en 2018b, Timmermans et al., 2019)

Afnameprocedure
De Groningen DeFeC-vragenlijst bevat 88 vragen in negen verschillende categorieën die verschillende aspecten van anorectaal functioneren omvatten, aandoeningen en oorzakelijke factoren. Alle vragen hebben betrekking op de stoelgang tijdens de afgelopen zes maanden.

Patiënten hoeven geen vragen te beantwoorden die niet relevant voor hun zijn. Bij een negatief antwoord, kan een volgende vraag worden overgeslagen. Zo hoeft iemand die geen last heeft van obstipatie (of fecale incontinentie) maar 55 van de 88 vragen te beantwoorden. De vragen zijn informatief. Er wordt geen score aan verbonden.

Er is ook een pediatrische equivalent van de Groningen DeFeC-vragenlijst, de P-DeFeC-vragenlijst. Het bevat bijna dezelfde vragen en criteria als de volwassen versie, maar is eenvoudiger geformuleerd, waardoor het begrijpelijk is voor een kind van acht jaar of ouder.

Psychometrische eigenschappen (Meinds et al., 2018, van Meegdenburg, 2018a)
Er is een hoge feasibility, de vragen van de Groningen DeFeC zijn duidelijk.

De Cohen’s kappa-coëfficiënt van alle hoofdvragen varieert van 0,26 tot 1,00, met een gemiddelde van 0,57. Op één hoofdvraag na tonen ze allemaal een matige overeenstemming of hoger. Een kappa van 0 betekent dat de overeenkomst tussen beoordelingen volledig op kans berust, een kappa van 1 is een volledige overeenkomst.

De sensitiviteit van de op vragenlijst gebaseerde diagnose van obstipatie is 75%. De specificiteit is 100%. De sensitiviteit van de op vragenlijst gebaseerde diagnose van fecale incontinentie is 77%. De specificiteit is 94%. Dit zijn allen hoge percentages en betekent dat waar de vragen die positief beantwoord worden, dit klopt én dat waar negatieve antwoorden gegeven, dit ook klopt.

De algehele reproduceerbaarheid van de Groningen DeFeC-vragenlijst is acceptabel.
De validiteit is goed: de Groningen DeFeC-vragenlijst meet wat het beoogt te meten.
Dit maakt het een haalbare screeningstool voor ontlastingsstoornissen in de Nederlandse praktijk.

Literatuur - Groningen Defecation and Fecal Continence (DeFeC) vragenlijst volwassenen

  1. Meinds, R.J., Timmerman, M.E.W., van Meegdenburg, M.M., Trzpis, M., Broens, P.M.A. (2018) Reproducibility, feasibility and validity of the Groningen Defecation and Fecal Continence questionnaires. Scandinavian Journal of Gastroenterology. DOI: 10.1080/00365521.2018.1465993.
  2. Timmerman, M.E.W., Trzpis, M., Broens, P.M.A. (2019) The problem of defecation disorders in children is underestimated and easily goes unrecognized: a cross-sectional study. Eur J Pediatr. 2019 Jan;178(1):33-39. doi: 10.1007/s00431-018-3243-6. Epub 2018 Sep 27.
  3. van Meegdenburg, M.M. (2018a) New insights into the pathophysiology and evaluation of fecal incontinence. [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen.
  4. van Meegdenburg, M.M., Meinds, R.J., Trzpis, M., Broens, P.M.A. (2018b) Subtypes and symptoms of fecal incontinence in the Dutch population: a crosssectional study. International Journal of Colorectal Disease 2018;33:919-925.
     

Link: Groningen Defecation and Fecal Continence (DeFeC) vragenlijst volwassenen

Trefwoorden: