Childhood Bladder and Bowel Dysfunction Questionnaire

De Childhood Bladder and Bowel Dysfunction Questionnaire (CBBDQ 5-12) is een Nederlandse ouder-vragenlijst (die ook vertaald is in het Engels) met als doel om bij kinderen van 5 tot en met 12 jaar mictie-en defecatiesymptomen te kunnen meten en evalueren.

Doel

Het doel van de CBBDQ is om de mictie- en defecatieklachten bij kinderen van 5-12 jaar te kunnen identificeren en evalueren.

Afnameprocedure
De CBBDQ bestaat uit twee subschalen, de mictiesubschaal met 10 vragen en de defecatiesubschaal met 8 vragen. De vragen kunnen gescoord worden op een 5-punts Likertschaal van 0 tot 4, waarbij 0 de minimale score “nooit” is en 4 maximaal “(bijna) dagelijks”.  De score wordt berekend door alle punten op te tellen. De scores van de twee subschalen (range mictiesubschaal 0-40; defecatiesubschaal: 0-32) kunnen worden gecombineerd tot één algemene score (range 0-72).

De gegevens over de interpretatie (zoals afkappunten voor de mate van ernst of minimaal belangrijke verandering/responsiviteit) zijn nog onbekend. Deze worden momenteel onderzocht door een CBBDQ-onderzoeksteam, Universiteit Maastricht, vakgroep Epidemiologie, hoofdonderzoeker Dr. Marieke van Engelenburg—van Lonkhuyzen.

(MEC 2017-0316).  Het onderzoek loopt tot 1-5-2020.

Psychometrische eigenschappen
De betrouwbaarheid  van de vragenlijst is goed. (interne consistentie cronbach alpha 0,74 voor de mictiesubschaal en 0,71 voor de defecatiesubschaal).

De evaluatieve CBBDQ voldoet aan de psychometrische criteria voor haalbaarheid, inhouds- en structurele validiteit.

De test-hertestbetrouwbaarheid is onderzocht in een Turkse populatie.
De Turkse CBBDQ  is vertaald vanuit het Engels en weer gecontroleerd. Hierbij werd een test-hertestbetrouwbaarheid vastgesteld van 0,759 (P<0.001)5

1.Verhoeven MMR, Van Engelenburg–Lonkhuyzen vML, Bols EMJ. Gebruiksvriendelijkheid van de 'Childhood Bladder and Bowel Dysfunction Questionnaire', een vragenlijst van mictie- en defecatieproblemen bij kinderen van 5-12 jaar. Bulletin 2013;31:10-13. 
2. van Engelenburg-van Lonkhuyzen ML, Bols EM, Bastiaenen CHG, et al. Childhood Bladder and Bowel Dysfunction Questionnaire: development, feasibility and aspects of validity and reliability. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2017;64:911-17. 
3. van Engelenburg-van Lonkhuyzen ML, Bols EMJ, Bastiaenen CHG, et al. Vragenlijst voor ouders. FysioPraxis 2017;26:22-23.
4 Anwar, T., Cooper, C.S., Lockwood, G., Ferguson, K.J., Barlow, P.B., Storm, D.W. (2019) Assessment and validation of a screening questionnaire for the diagnosis of pediatric bladder and bowel dysfunction. J Pediatr Urol. Oct;15(5):528.e1-528.e8. doi: 10.1016/j.jpurol.2019.07.016. Epub 2019 Jul 27.
5. Kaya Narter, F., Tarhan, F., Narter, K.F., Sabuncu, K., Alay Eser, R., Akın, Y., Ay, P. (2017) Reliability and validity of the Bladder and Bowel Dysfunction Questionnaire among Turkish children. Turk J Med Sci. Dec 19; 47(6):1765-1769. Epub 2017 Dec 19.

Trefwoorden: