Prolapse Quality of Life Questionnaire (P-QoL)

De vragenlijst Prolapse Quality of Life Questionnaire (P-QoL), Engelse versie, meet de ernst van de ervaren prolapsklachten (symptomen) en de mate van de beïnvloeding van de prolapsklachten op de kwaliteit van leven van de patiënt. De P-QoL wordt niet aangeraden in de multidisciplinaire richtlijn Prolaps van de NVOG (2014).

Doel

Deze vragenlijst geeft een beeld over de ervaren hinder van de prolapsklachten op kwaliteit van leven en dient zowel inventariserend als ...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Afnameprocedure

De P-QoL bevat 20 vragen die negen kwaliteit-van-leven-domeinen vertegenwoordigen, waaronder algemene gezondheid, impact van de prolaps, ...

Psychometrische eigenschappen

De interne consistentie van de P-QoL binnen elk domein is goed, Cronbach’s α > 0,75. Dit duidt op een goede interbetrouwbaarheid. De onde...

Trefwoorden: