Defecatiedagboek

Het defecatiedagboek wordt ingezet om het gebruikelijke defecatiepatroon te achterhalen en de ernst van fecale intontinentie vast te stellen.

Doel

Door het bijhouden van de defecatiefrequentie, het type van defecatie-consistentie, incontinentie-momenten en mogelijke pijnklachten word...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Afnameprocedure

De patiënt vult op een lijst elke dag zeven kolommen in. In de eerste kolom de datum en vervolgens het aantal keren ontlasting, de consis...

Psychometrische eigenschappen

De betrouwbaarheid (ICC ≥ 0.71 ) is goed, behalve voor de defecatie-consitentie. Een goede betrouwbaarheid houdt in dat als het defecatie...

Trefwoorden: