Bristol Stool Scale

De Bristol Stoelgangschaal (BSS) is een kaart waarbij ontlasting op basis van de consistentie in 7 categorieën wordt verdeeld. Vaak wordt de BSS gecombineerd gebruikt met een defecatiedagboek om ontlastingsproblematiek in kaart te brengen.

Doel

De BSS kan zowel inventariserend als ook ter evaluatie ingezet worden bij patiënten met defaecatatieproblematiek.

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Afnameprocedure

De patiënt wordt gevraagd om van de kaart de vorm van de ontlasting aan te kiezen die voor hem of haar herkenbaar is en dit als getal te ...

Psychometrische eigenschappen

Van de Nederlandse vertaling van de BSS zijn geen psychometrische eigenschappen bekend. Van de Engelse versie zijn de psychometrische eig...

Trefwoorden: