Numeric (Pain) Rating Scale

De N(P)RS wordt voor vele doeleinden gebruikt. Hierbij wordt de uitkomstmaat mede bepaald door de doelgroep, de tijdsspanne en de setting waarin de schaal wordt toegepast. Een bekend gebruik is om de mate van pijn te scoren.

Doel

De N(P)RS kan diagnostisch inventariserend, maar ook ter evaluatie gebruikt worden.

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Afnameprocedure

Gevraagd wordt om de mate van pijn/ sensatie of de ernst van de klacht te scoren op een 0 tot 10 schaal, waarbij 0 helemaal geen pijn/sen...

Psychometrische eigenschappen

De N(P)RS is betrouwbaar en valide bevonden: Test- hertest betrouwbaarheid is hoog: r= 0.96 en 0.95. De construct validiteit laat een hog...

Trefwoorden: