Global Perceived Effect / Globaal ervaren effectscore

Aan de hand van de Global Perceived Effect (GPE) / Globaal ervaren effectscore (GEE) kan de mening van de patiënt over het herstel worden gemeten. De volgende vraag staat daarbij centraal: ‘In welke mate bent u sinds het begin van de behandeling hersteld van uw klachten?’ Indien de behandelaar tevens geïnteresseerd is in de mening van de patiënt over de tevredenheid van de behandeling kan de GPE met 2 items worden toegepast.

Doel

Dit meetinstrument kan ter evaluatie/toetsen effectiviteit gebruikt worden.

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Afnameprocedure

Opbouw :totaal 2 items, subcategorie A ‘Mate van herstel ; subcategorie B, Mate van tevredenheid.Het is feitelijk een transitieschaal wel...

Psychometrische eigenschappen

Test-hertestbetrouwbaarheid ICC=0.997, 0.999 bij eerste meting, 0.951, 0.975 bij 6-weken-meting en 0.8950.947 bij meting na 12 maanden (N...

Trefwoorden: