Missie en Visie

Hieronder leest u de missie en visie van de NVFB.

Missie

In 2020 staat de afkorting NVFB voor: de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie. Hiermee geeft zij uitdrukking aan de positie die zij als vereniging wil innemen naar leden en stakeholders, nationaal en internationaal. Verbinden van belanghebbende partijen, verdiepen van het domein van de bekkenfysiotherapeut en versterken van de positie van de bekkenfysiotherapeut in de breedste zin staan centraal.

Visie

Nauwe samenwerking op projectbasis met de diverse beroepsinhoudelijke verenigingen geeft innovatieve producten, verdieping en versterking van de positie van de bekkenfysiotherapeut, waardoor zij de best mogelijk zorg kan leveren aan haar patiƫnten.

In 2018 is het BP van de bekkenfysiotherapeut herschreven. Interventies, die een verdieping geven van het domein Bekkenfysiotherapie, zoals bijvoorbeeld het post partum consult, zijn hierin opgenomen.

De NVFB maakt zich sterk dat geregistreerde bekkenfysiotherapeuten in 2020 de internationale terminologie gebruiken. Dit geeft de mogelijkheid tot verdieping binnen het domein, omdat een ieder dezelfde taal spreekt en dit leidt uiteindelijk tot uniforme communicatie en beter interpretabele resultaten in wetenschappelijk onderzoek.

De geregistreerde bekkenfysiotherapeut is meer en meer Master opgeleide fysiotherapeut. Deze groep is gewend kritisch naar eigen handelen te kijken, middels klinisch redeneren en evidence based handelen. Dit geeft verdieping en genereert onderzoeksvragen vanuit de praktijk. In 2020 is het domein bekkenfysiotherapie onderdeel van een of meerdere projecten van een van de hoogleraren binnen het WCF en wordt het beantwoorden van deze vraagstukken uit de praktijk gefaciliteerd. Hiermee wordt de positie van de bekkenfysiotherapeut versterkt. De NVFB streeft naar een eigen leerstoel.

De NVFB blijft zowel nationaal als internationaal via haar leden participeren in multidisciplinaire richtlijnen van met name medisch specialisten, waardoor de positie van de bekkenfysiotherapeut gehandhaafd blijft.In 2020 kent de NVFB haar post HBO en WO geschoolde leden door onder andere praktijkbezoeken. Zij brengt hen met elkaar in verbinding middels ledenrondgangen, netwerken en E- conferences. Dit levert verdieping op en door als eenheid naar buiten te treden: versterking van de bekkenfysiotherapie

Als beroepsinhoudelijke vereniging bepaalt de NVFB de instroom eisen voor het kwaliteitsregister Bekkenfysiotherapie (CKR of Keurmerk of een andere instantie) en kan hierdoor richting leden en stakeholders voor het register instaan. Zij maakt zich sterk voor de sociaal economische positie van de bekkenfysiotherapeut in Nederland, door de uniciteit en de effectiviteit van de beroepsgroep uit te dragen versterkt zij deze.

Jaarplan 2021

Trefwoorden: