Elisabeth van der Spek - Mes

Bestuurslid, portefeuillehouder Marketing & Communicatie

Huidige werksetting

Sinds vier jaar werk ik met veel plezier bij Fysiotherapeutisch Centrum Knieriem & van Bergen te Bennekom. Toen ik me had ingeschreven voor de opleiding bekkenfysiotherapie aan de SOMT, kwam er een vacature Bekkenfysiotherapeut in deze praktijk. Als bekkenfysiotherapeut in opleiding ben ik toen gestart met het werk bij het fysiotherapeutisch centrum. Dit was een fijne combinatie: om te studeren en het geleerde in de praktijk te kunnen brengen. Als bekkenfysiotherapeut geef ik ZwangerFIt- training en Pilateslessen.

Daarnaast ben ik als algemeen fysiotherapeut lid van een regionaal Schoudernetwerk en netwerk TKA/ THA.

 

 

Functie binnen NVFB

Begin 2016 is de Facebookcommissie opgericht en sindsdien zorg ik, met nog drie dames,  voor de informatievoorziening en het up to date houden van de Facebookpagina van de NVFB. Zo heb ik kennis gemaakt met het reilen en zeilen binnen de NVFB en raakte ik onder de indruk van de mogelijkheden van de beroepsvereniging. Het lijkt me een prachtige uitdaging om, samen met bestuurslid Dieuwke Botschuijver, te zorgen voor de Marketing & Communicatie. Zowel binnen de NVFB, als ook naar ‘buiten toe’. Het in de praktijk brengen van de missie en het uitdragen van de visie van de NVFB valt of staat met een goede communicatie. Hiervoor wil ik me graag inzetten. Ook ben ik zeer gemotiveerd om te werken aan het optimaliseren van de communicatie met collegae, medisch specialisten en andere verwijzers, als ook mijn steentje bijdragen aan het uitbreiden van de bekendheid van de mogelijkheden van de bekkenfysiotherapeut. Zodat er steeds meer mensen met problemen in het bekkengebied de zorg krijgen die zij nodig hebben. Tevens wil ik binnen het bestuur als recent afgestudeerde master in de Bekkenfysiotherapie, de ‘nieuwe lichting bekkenfysiotherapeuten’ vertegenwoordigen en zo bijdragen aan de samenwerking tussen de verschillende ‘generaties’ bekkenfysiotherapeuten.

Bestuurservaring

Tot op heden heb ik voornamelijk geparticipeerd in verschillende commissies, onder andere de Commissie Communicatie  en Commissie Kwaliteit van resp. een regionaal Schoudernetwerk en  een netwerk THA/TKP. Het bekleden van de bestuursfunctie ‘Marketing & Communicatie’, is dus een nieuwe uitdaging, waar ik veel zin in heb. 

Trefwoorden: