Algemene Ledenvergadering 2020

De NVFB organiseert in principe twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. Indien nodig wordt er een extra vergadering uitgeschreven. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVFB. Laat daarom je stem nooit verloren gaan en stem op jouw ALV!

ALV 2020 online op 12 november 2020

Deze ALV is alleen online ten gevolge van de coronamaatregelen. Onze voorjaars ALV is door de coronamaatregelen niet doorgegaan, waardoor we in deze ALV ook de onderwerpen van de voorjaarsvergadering zullen bespreken.

In deze Algemene Ledenvergadering zal het bestuur het secretarieel- en financieel jaarverslag 2019, het jaarplan 2021 en de bijbehorende begroting doornemen en de actualiteiten rondom ons prachtige vak.
Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur - Algemene Ledenvergadering
21.00 uur - Afsluiting

De agenda voor deze vergadering vind je hieronder, vanaf 5 november kun je, na inloggen, ook de vergaderstukken inzien of downloaden.

Wij stellen je aanwezigheid bij deze online ALV zeer op prijs! We verzoeken je jezelf aan te melden voor de ALV vóór 11 november 2020. Voor deelname ontvang je een punt in het vrije deel van het basisregister van KRF NL.

Aanmelden kan via de portal. Je ontvangt dan op de dag van de ALV een inloglink voor de Teams vergadering. 

Wij hopen je te zien op donderdag 12 november!

Agenda en vergaderstukken

74ste ALV NVFB op donderdag 12 november 2020
Digitaal via Teams

Aanmelden voor de ALV op 12 november

19.30 uur - Start van de algemene Ledenvergadering
21.00 uur - Afronding en sluiting van de vergadering

 1. Opening voorzitter NVFB
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken
 5. Inventariseren rondvraag
 6. Notulen 73ste ALV, ter vaststelling
 7. Secretarieel Jaarverslag 2019, ter vaststelling
 8. Financieel Jaarverslag 2019, ter vaststelling
 9. Jaarplan 2021, ter vaststelling
 10. Begroting 2021, ter vaststelling
 11. Actuele zaken
 12. Rondvraag & sluiting

De vergaderstukken kun je, vanaf 5 november, na inloggen, inzien of downloaden.

Notulen 73ste ALV

Secretarieel Jaarverslag 2019

Financieel Jaarverslag 2019

Jaarplan en Begroting 2021

 

Trefwoorden: