Inwendig handelen studenten Master Bekkenfysiotherapie

Het KNGF adviseert fysiotherapeuten inwendige handelingen in het bekkengebied gericht op bekkenfysiotherapie over te laten aan geregistreerde bekkenfysiotherapeuten, omdat zij dankzij een aanvullende opleiding onder meer gespecialiseerd zijn in inwendig onderzoek en inwendige behandeling gericht op bekkenfysiotherapie.

Criteria inwendig handelen

De NVFB (Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie) en de SOMT(Stichting Opleiding Muskuloskeletale Therapie) zijn wat betreft het inwendig handelen door studenten Master Bekkenfysiotherapie (MBF i.o.) het onderstaande overeengekomen:

Ten aanzien van het uitvoeren van vaginale en anale palpatie, POPQ, EMG, vaginale en anale elektrostimulatie, rectale en vaginale ballon en vaginale pelotten
De MBF i.o. kan de vaginale en anale palpatie, POPQ, EMG (vaginaal en anaal), FES (vaginaal en anaal), rectale en vaginale ballon en vaginale pelotten in de eigen werksetting toepassen indien zij heeft voldaan aan de onderstaande criteria.

 • De MBF i.o. heeft alle formatieve en summatieve toetsen van het eerste en tweede jaar voldoende behaald, waarin zijn inbegrepen alle toetsen, met betrekking tot de vaginale en anale palpatie, POPQ, EMG (vaginaal en anaal), FES (vaginaal en anaal), ballon (vaginaal en anaal) en vaginale pelotten.
 • De stage van het eerste en tweede jaar zijn als voldoende beoordeeld door de Docent Competentie Leerlijn (DCL) met specifieke aandacht voor de uitvoering van de volgende onderdelen: vaginale en anale palpatie, POPQ, EMG (vaginaal en anaal), FES (vaginaal en anaal), ballon (vaginaal en anaal) en vaginale pelotten. Deze onderdelen zijn aan de hand van een checklist per dag bijgehouden en als voldoende beoordeeld door de DCL.
 • Om meer ervaring in het eerste en tweede jaar op te doen moeten de MBF i.o. veel op elkaar oefenen. Zij moeten niet alleen in hun kleine groepje op elkaar oefenen, maar ook hun ervaringen delen met MBF i.o. binnen het hele eerste en tweede studiejaar.
 • Alle portfolio opdrachten betreffende het inwendig handelen (hygiëne, voorlichting, attitude) zijn als voldoende beoordeeld.
 • De MBF i.o. dient in elk studiejaar een patiëntverslag te maken van een casus uit de stage, dit volgens het klinisch redeneren ad modum SOMT. Het patiëntverslag dient als voorbereiding voor de competentietoets en wordt door de tutor van de SOMT beoordeeld. Dit verslag moet als voldoende beoordeeld zijn om de stage periode te kunnen afsluiten.
 • Indien bovenstaande acties allen zijn volbracht krijgt de MBF i.o. 3e jaars van de SOMT een “Certificaat Inwendig Handelen”  dat aan derden overlegd kan worden.
 • De patiënt waarbij inwendig handelen wordt toegepast, dient te allen tijde geïnformeerd te zijn dat het een behandeling betreft van een MBF i.o. De patiënt ondertekent een informed consent, waarbij de patiënt toestemming geeft voor inwendig handelen door een bekkenfysiotherapeut in opleiding. Deze wordt in het dossier van de patiënt geplaatst.
 • De MBF i.o. heeft een SOMT-document ondertekend, waarin wordt bevestigd, dat de student heeft kennis genomen onder welke voorwaarden het inwendig handelen door de student mag plaatsvinden.
 • De bekkenfysiotherapeut i.o. declareert bij de zorgverzekeraar als algemeen fysiotherapeut. Pas na het afstuderen kunnen zij zich als bekkenfysiotherapeut profileren nadat hun naam in een register bekkenfysiotherapie is opgenomen.
 • Gedurende jaar drie krijgt de student een senior bekkenfysiotherapeut, coach, toegewezen waar ze met vragen terecht kan.
 • De tijdsinvestering bedraagt ongeveer een uur per student per jaar, de coach kan hiervoor 35 euro declareren.
 • Inhoudelijke informatie over ‘coaching’ staat vermeld in het document;  Handleiding CLL MBF docent.
 • De procedure rondom de coaching staat op Somtel.

Indien de MBF i.o. niet aan de voornoemde voorwaarden voldoet, mag hij/zij in de eigen werksetting niet zelfstandig werken met vaginale en anale palpatie, oppervlakte EMG, een POPQ uitvoeren, functionele elektrostimulatie toepassen, werken met vaginale en rectale ballonnen en/of werken met vaginale pelottes.

Steeds geldt als vuistregel (zowel voor de professional als voor de student): Onbekend = Onbekwaam = Onbevoegd

Trefwoorden: