Verwijzing of DTF ?

Is een verwijzing van een verloskundige een DTF?

Doorsturen door verloskundigen

Er bereiken ons geregeld vragen over het doorsturen van patiënten door de verloskundigen naar de (bekken)fysiotherapeut in relatie tot de DTF. De vraag is of dit een reguliere verwijzing is of komt de  patiënt dan via de DTF binnen?  Een patiënt door de verloskundige verwezen, is een patiënt die via de DTF  binnenkomt. De huisarts zal bij een verwijzing door de verloskundige volgens de regels bij DTF op de hoogte gebracht moeten worden. Wordt een postnatale bekkenpijn patiënt door de verloskundige naar de bekkenfysiotherapie verwezen, dan zal er een verwijzing van een arts of specialist nodig zijn om deze patiënt chronisch te kunnen declareren.

Trefwoorden: